Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 21, 2013
Image Size
945 KB
Resolution
880×1100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
471
Favourites
44 (who?)
Comments
29
×
For You by YuuiKiiro For You by YuuiKiiro
I love you, I miss you,
My kisses touch the ten billion snowflakes.
Until the day we meet by chance somewhere?
I’ll never forget you.
___
Fandom: 07-Ghost
Character: Hyuuga 
An entry for the Santa Character contest held by :iconcaptainmisuzu:
Add a Comment:
 
:iconcuteyaoifan-shey:
CUTEYAOIFAN-Shey Featured By Owner Feb 26, 2014
This is incredibly beautiful! He looks so handsome! :heart:
Reply
:iconhisaru:
hisaru Featured By Owner Jan 31, 2014  Hobbyist Digital Artist
this is lovely~
Reply
:iconyuifai:
YuIfAi Featured By Owner Jan 4, 2014
bài nào v Du? hợp ghê gớm **wằn wại** mún nghe Hyuu hát wá XD La la la la 
Reply
:iconyuuikiiro:
YuuiKiiro Featured By Owner Jan 4, 2014  Student General Artist
Bài Winter Love~ youtu.be/zetNxggKx9w do BoA trình bày.
Nhìn Hyuu có tố chất đi bán kẹo kéo [hát rong ngoài đường]. :la:
Reply
:iconyuifai:
YuIfAi Featured By Owner Jan 6, 2014
thanks! :D
=]]]]]]]]] có đến độ là "hát rong" ko cơ chứ =]]]]]]
Reply
:iconyuuikiiro:
YuuiKiiro Featured By Owner Jan 6, 2014  Student General Artist
Cái kiểu mang đàn ra gảy và hát nghêu ngao trc phòng Aya giữa đêm thanh vắng thì cũng đủ rong rồi. =]]
Reply
:iconyuifai:
YuIfAi Featured By Owner Jan 8, 2014
ooooooooooh~ thế à =]]]]]]]]]]] nghiệm ra rồi **cười lăn lộn** hôm nào Du vẽ 1 pic như v đi :D =]]]]]]]
.
.
.
.
.
thật ra,,, hồi em học lớp 5, mỗi lần "nghiệm" ra 1 đìu gì "hay", bá đạo là cái lớp nó lại đồng thanh "oooooh, thế à" =]]]]]]]]]]
Reply
:iconvrandiel:
Vrandiel Featured By Owner Dec 25, 2013  Student General Artist
i'd love to hear Hyuuga sing!
Reply
:iconclosure10:
closure10 Featured By Owner Dec 23, 2013
Nice~ Love the colors of the picture~ :happybounce: 
Reply
:iconyuuikiiro:
YuuiKiiro Featured By Owner Dec 23, 2013  Student General Artist
Thank you. :la:
Reply
Add a Comment: